Eduka personaaltreeneri väjakutsed

Juba pikemalt edasi unistades on kõigi tulevaste treenerite soov olla edukas. Kuid tegemist on äärmiselt suure väljakutsega. Ainult tahtest ei piisa. Vaja on pidevat enesetäiendamist, teadmiste ammutamist, pedagoogilisi oskusi, motiveeritust, teatud iseloomujooni ning peale hakkamist.

Personaaltreenerina tuleb ammutada teadmisi, mis tuginevad sporditeadusele, edukate treenerite kogemusele, kui ka isiklikele kogemustele

Enda treeneri tee alustamisel tuleb kindlasti ette pilt suurtest raamatute hunnikust. Paljudest teadmistest ning oskustest, mida on vaja omandada. Kahjuks õpivad paljud treenerid oskusi aastaid katse eksituse meetodil. Loomulikult sel viisil tehakse omajagu vigu. Tuleb olla valmis pidevaks mõttetööks ning avatuses õppida. Omandada teadmisi ja oskusi tuginedes sporditeadusele. Tehes koostööd ning jälgides edukaid treenereid.  Teiste tegemistest õpitakse ning see võimaldab lühendada õppeprotsessi ja tekkivate vigade hulka. Mida suurem on teadmiste pagas, seda edukam ning enesekindlam ollakse enda tegemistes.

Teatud iseloomujooned on kindlasti SInu kui personaaltreeneri suureks abiks ning boonuseks

Kui Sinu eesmärk on olla edukas personaalreener, siis taoline pedagoogiline tegevus eeldab ka teatud isiku omadusi. Personaaltreeneri igapäevaseks tööks on inimeste treenimine, õpetamine ning harimine. Seega tuleb päevast päeva vastu võtta otsuseid, suhelda ning planeerida enda ja järgnevate klientide tegevuskava. See on koht, kus ainult headest teoreetilistest sporditeaduse teadmistest ei piisa. Pidevalt seistakse silmitsi ootamatute muudatustega või planeerimata olukordadega, kus on vaja jääda rahulikuks. Olulised on seega nii pedagoogilised oskused nagu õpetamine, loomingulisus kui ka iseloomujooned. Sinu järjepidevus ja piisav nõudlikkus kliendi suhtes, enesekindlus oma tegemistes, õiglus, usaldusväärsus ning täpsus.

Tegelikult võib öelda, et enda treeningbaasi ning teadmiste pagasit kasvatades, töötame kõvasti ka enda iseloomu kallal. Samuti enesekindluse ning järjepidevuse suhtes, mis toob meis välja ühed õige ning eduka treeneri iseloomujooned.

Kõik on õpitav ning arendatav. Nii samuti ka pedagoogiline võimekus ning selle kallal töötamine. Sinu edu sõltub treeningufilosoofiast kui ka isiklikest elutarkustest.

Kui tunned soovi liikuda personaaltreeneri kutse suunas, kuid tunned end pisut ebakindlalt, siis ära heida meelt! Kõik oskused ning omadused on arendatavad ning tulevad praktiseerimise ja tegutsemise käigus.

Siiralt Sinuga,
Intensive PT

Kirsti Vaikla