Personaaltreeneri ülesandeks on kliendi seisundi eelnev hindamine

Personaaltreeneri töö ei seisne lihtsalt jõusaalis harjutuste ette näitamisest. See on palju enamat ning hea personaaltreener hindab eelnevalt kliendi seisundit. Teab, kuidas seda teha või vajadusel suunata klient edasi konkreetsema spetsialisti poole.

Oluline on ennetada riske

Klientide tervislik seisund ning turvalisus peaks olema üks olulisemaid personaaltreeneri olulisemaid tähelepanu kohti. Tuleb kindlaks teha inimese treenituse tase, eelnevad ning praegused terviseprobleemid ja vaegused. Treenimata inimese puhul on riskitegurid palju suuremad kui juba treeningutega harjunud inimesel. Eelkõige just südametöö seisukohast. Kliendi hindamisel tuleb eristada neid, kel on suuremad tervislikud probleemid, haigusnähud ning vajadusel uurida spetsialistilt või arstilt enne treeningprogrammiga alustamist meditsiinilist luba.

Juhul, kui kliendil on soodumused mingile riskile

Tõepoolest treening vähendab haigestumist ning parandab probleeme südame-veresoonkonnas. Endiselt jäävad mõned riskid, mis on seotud harjutuste sooritusega. Seetõttu on oluline läheneda igale kliendile individuaalselt. Seda eriti just suurema riskida klientide puhul, kus õigesti koostatud treeningprogrammiga välditakse suure riskiga tegevusi. Leitakse alternatiive, rakendatakse harjutuste õiget järjekorda ning leitakse väiksema ohuteguriga harjutuse sooritusviise.

Inimesed pöörduvad personaaltreeneri poole abi saamiseks. Sind kui treenerit usaldatakse teadmiste ning kompetentsi poolest. Enda tervis usaldatakse Sinu kätesse ning oluline on teha seda kõike täpsuse ning kontrolliga.


Hea personaaltreeneri pagas sisaldab just seda teadmist. Juhul kui tunned, et asi läheb Sinu kompetentsi alt välja tuleb osata suunata enda klient spetsialisti juurde või uurida täiendavat informatsiooni enne mingi otsuse langetamist.

Siiralt Sinuga,
IntensivePT

Kirsti Vaikla