Kust tulevad personaaltreeneri teadmised?

Korralik teadmiste pagas on iga personaaltreeneri töös äärmiselt oluline. Iga inimene, iga klient on erinev, mis tõttu on oluline olla vajalike teadmistega kursis. Seda ohutuks ning edukaks tegutsemiseks. Kuid kust ja kuidas neid teadmisi omandatakse ning miks on see nii oluline?

Vähesed teadmised võivad põhjustada mitmeid olulisi probleeme

Teadmised on olulised igas valdkonnas, kuid eriti treeninguid, inimeste keha ning tervist puudutavates. Kliendid usaldavad end personaaltreenerite kätesse ning ootavad neilt professionaalset abi. Vähesed teadmised võivad põhjustada nii usaldamatust ning pettumust treeningute tulemuslikkuses kui mittevastavust klientide ootustele. Mis veelgi olulisem, siis vigastusi või ülekoormust treeningutes. Ei osata arvestada kliendi omapära ning anatoomiaga.

Oluline on korralik ning tugev teadmiste allikas

Nende probleemide vältimiseks on oluline korralik ja tugev õping. Peamised teadmiste allikad loomulikult vastavad erialased kursused, koolitusprogrammid, töötoad/seminarid ning ülikool. Õpinguid alustavat tulevast personaaltreenerit ootab põhjalik programm kõikide oluliste valdkondade osas, mida tuleb oma töös teada. Seda nii teoreetiliselt kui praktiliselt poolelt. Küll aga ei lõppe personaaltreeneri teadmised teaduskraadi või koolitusdiplomi omandamisega.

Tegemist on elukestva õppega

Lisaks eelnimetatule on üks olulisemaid osi siiski personaaltreeneri enda initsiatiivikus edasi areneda. Täiendada oma teadmisi ning võtta läbi praktika ja eluliste olukordade uusi teadmisi vastu. Teadusartiklid, õpikud, enda kui ka kaas treenerite kogemused on pidevateks õpetajateks. Õige treeneri õpingud kestavad terve elu! Iga valdkond on arenev ning treeneritöö valdkond on tõeliselt suure mahuga, mille hoomamiseks on vaja pidevat teadmiste värskendamist ja täiendamist.

Paljude treenerite esimesed teadmised tulevad isiklikest esimestest treeningutest. Seejärel on vajalik initsiatiiv ning soov edasi areneda. Omandada teadmised oma ala spetsialistide käest ning jätkata enda arenguteed.

Iga klient on personaaltreenerile uus õppekoht!

Siiralt Sinuga,
IntensivePT

Kirsti Vaikla