Kuidas parandada oma “kõhu tervise” heaolu?

IMG-1796.JPG

On teada, et tervises mängib nii rolli heade bakterite tasakaal seedesüsteemis kui regulaarne treening. Küll aga kuidas on nad omavahel seotud? On leitud, treeningute abil saame aidata kaasa seede mikrofloora tasakaalule ning aidates sellega kaasa üldise heaolu ja tervise paranemisele.


Bakterite olulisus meie elus ja tervises

Inimkeha on väga suures osas sõltuv bakterite olemasolust ning nende tasakaalust. Selle tasakaalu suur kõikumine või kadu toob endaga kaasa mitmete haiguste kõrgendatud riski. Siiani on teatud, et kardiovaskulaarsed treeningud võivad kaasa aidata paremale bakterite mitmekülgsusele. Küll aga oli ebakindel, kas tegu oli sealt tulenevalt füüsilise aktiivsuse või individuaalse keha rasvaprotsendi kaoga.


Bakterite ning treeningute vaheline seos seedekulglast lähtudes

Selle väljaselgitamiseks töötasid uurijad koos 37 patsiendiga, kes oli edukalt välja tulnud rinnavähist. Patsiendid said valitud seetõttu, kuna vähiravil on tihti negatiivsed mõjud metaboolsel tervisel, sealjuures ka kardiovaskulaarsel vastupidavusel. Pärast analüüse jõuti arusaamale, et lisaks kõrgenenud kardiovaskulaarsele vastupidavusele oli märgata suuremat mitmekesisust seedesüsteemis olevate bakterite populatsioonide osas.


Iga päev avastavad teadlased jälle uusi lähenemisi, kuidas meie kehad saavad igapäevasest liikumisest ning mõõdukast treeningust kasu.


Meie teha on seda kasutada!


Siiralt Sinuga,
IntensivePT

Artikkel: https://www.medicalnewstoday.com/articles/324465.php

Kirsti Vaikla