Miks peaksid Sina enda rutiini lisama vastupidavustreeningu?

IMG-1556.JPG

Viimaste uuringute põhjal on selgunud, et vastupidavustreening parandab meie kõigi tervist olenemata vanusest. Kõigest nii natuke nagu kord nädalas toob juba märgatavat kasu meie tervisele. Kasutegurid väljenduvad paremates verenäitajates, lihasjõus ning mentaalses heaolus.


Abiks Sinu füüsilistele näitajatele

Kõrgema aega võivad tihti kaasneda teatud probleemid ja vaegused. Kuid mitte ainult tingituna vanusest. Küll aga saame meie selle heaks midagi omalt poolt ära teha. Indiviidid, kes olid lähedal kõrgvererõhutõvele, kõrge kolesterooli ning veresuhkru näidule, suutsid neid näite pärast 9-kuulist treeningut tugevalt vähendada.


Ka Sinu mentaalne tervis ning heaolu on olulised

Lisaks füüsilistele näitajatele hakatakse aina enam rõhku panema vaimsele heaolule. Lisaks tugevatele ja edukatele füüsiliste näitajate muutustele, oli näha arengut psühholoogilistes näitajates. Inimeste heaolu ning motivatsioon olid tõusnud, stressitase langenud. Seda vahet oli märgata nii ühe korra kui 2-3x nädalas treeninud indiviidide näitajates.


Leia endale sobiv treener ning pane paika plaan

Tuleb kindlasti meelespidada, et antud uurimise käigus olid indiviidid treenerite valvsa pilgu all. Nad treenisid tugevalt, kuid ettevaatlikult ja ohutult. Kõik treeningud olid jälgitud ning valvsate pilkude all läbi viidud, et jälgida tehnikat ning arengut. Kui Sina soovid enda tervises teha muutusi, siis ei pea Sa alati üksi enda pead vaevama. Treener on selleks, et Sind aidata ning teha just Sulle personaalne plaan lähtuvalt Sinu tervisest, eelnevatest vigastustest, võimalikest murekohtadest.


Terves kehas on terve vaim ning vastupidi. Enda tervise eest saame me ise hoolitseda ning meie ise peame tahtma päriselt neid positiivseid muutusi teha.


Siiralt Sinuga,
IntensivePT

Kirsti Vaikla