Millised katsumused ootavad tulevast personaaltreenerit?

cindy-koops-1203576-unsplash.jpg

Juba pikemalt edasi unistades on kõigi tulevaste treenerite soov olla edukas. Ainult tahtest ei piisa. Vaja on pidevat enesetäiendamist, teadmiste ammutamist, pedagoogilisi oskusi, motiveeritust, teatud iseloomujooni ning peale hakkamist.


Personaaltreenerina tuleb ammutada teadmisi, mis…

…tuginevad sporditeadusele, edukate treenerite kogemusele, kui ka isiklikele kogemustele. Enda treeneri tee alustamisel tuleb kindlasti ette pilt raamatute hunnikust, paljudest teadmistest ning oskustest, mida on vaja omandada. Tuleb olla valmis pidevaks mõttetööks ning avatuses õppida. Omandada teadmisi ja oskusi tuginedes sporditeadusele. Tehes koostööd ning jälgides edukaid treenereid.  Mida suurem on teadmiste pagas, seda edukam ning enesekindlam ollakse enda tegemistes.


Personaaltreenerina teatud iseloomujooned

Kui Sinu eesmärk on olla edukas personaalreener, siis taoline pedagoogiline tegevus eeldab ka teatud isikuomadusi. Personaaltreeneri igapäevaseks tööks on inimeste treenimine, õpetamine ning harimine. Seega tuleb päevast päeva vastu võtta otsuseid, suhelda inimestega ning planeerida enda ja järgnevate klientide tegevuskava. Pidevalt seistakse silmitsi ootamatute muudatustega või planeerimata olukordadega, kus on vaja jääda rahulikuks. Olulised on seega nii pedagoogilised oskused nagu õpetamine, loomingulisus kui ka iseloomujooned. Sinu järjepidevus ja piisav nõudlikkus kliendi suhtes, enesekindlus oma tegemistes, õiglus, usaldusväärsus ning täpsus.


Kõik on õpitav ning arendatav. Nii samuti ka pedagoogiline võimekus ning selle kallal töötamine.Siiralt Sinuga,
Intensive PT

Kirsti Vaikla