Registreeringu tühistamine peale tühistamisperioodi lõppu

Meil on kahju, et tunnete, et Teil pole võimalus kursusel osaleda. Oma registreerimisvormis informeerisime Teid, et registreerimisvorm kehtib aktiivse lepinguna ning peale registreerimist on Teil õigus leping tühistada vaid 14 päeva jooksul registreerimise hetkest.

 
Pilt: Väljavõte registreerimisvormi Teiselt leheküljelt

Pilt: Väljavõte registreerimisvormi Teiselt leheküljelt

 

Antud tingimused on kooskõlas nii Eesti lepinguseadusega kui ka Euroopa Liidu tarbijakaitse eeskirjadega. Kui Te pole kindlad oma õigustes kaupa tagastada või tühistada, palume kasutada EL tarbijaõiguste vahendit.

Teil võib tekkida küsimus, miks palume registreerimisvormil mitmes kohas nõustuda meie kasutajatingimuste ning õppekorraldusega:

Registreerimisvormi pole võimalik täita ilma kasutajatingimuste ning õppekorraldusega nõustumata. See on loodud selleks, et ei tekiks väärarvamusi ega arusaamu. Samuti kirjeldame selgelt, et registreerimisvorm kehtib aktiivse lepinguna - ka see on välja toodud selleks, et vältida arusaamatusi. Sellest tulenevalt tuleb kõikide registreeringu tühistamise soovidest teavitada e-maili teel. E-maili teel suhtlus võimaldab vältida edasisi arusaamatusi ning tagada tõenduspõhine õigeaegne tühistamine, kui seda tehakse 14 päeva jooksul peale registreerimist.

Selleks, et tagada ühtne arusaam õigustest ning kohustustest oleme kodulehele ning registreerinud kasutajatega suhtlemisel meenutanud tingimusi järgmistel moodustel:

  1. IntensivePT Eesti koolituse üldtingimused Punkt 5: Õigus registreeringut tühistada (tingimustega nõustumine on registreerimiseks kohustuslik)

  2. IntensivePT Eesti õppekorraldus, Punkt 7: Registreerimise tühistamine (tingimustega nõustumine on registreerimiseks kohustuslik)

  3. Koolituse registreerimisvormil lehekülg 2 - “Vormi täitmine kehtib IntensivePT ning Teie vahelise lepinguna. Kõiki Teie andmeid töödeldakse konfidentsiaalselt ning eesmärgipäraselt seoses koolitusel osalemisega. Juhul, kui soovite registreeringut tühistada, tuleb sellest teavitada hiljemalt 14 päeva peale registreerimist.”

Kui olete koolitusele registreerinud, kuid ei soovi seda lõpetada, tuleb koolituse eest siiski tasuda täies mahus. IntensivePT pakub teenusena haridust, mitte koolitusdiplomit - sellest tulenevalt ei muuda tasumistingimusi koolituse eksami mitte sooritamine. Samuti tuleb arvestada lisakuludega, mida IntensivePT on enda kanda võtnud. Olete koolitusel reserveerinud koha, mille oleksime muidu saanud pakkuda teistele soovijatele. Peale koolituse algust tuleb koolituse eest tasuda täies mahus.


Kuidas tühistada koolitusel registreerimine peale tühistusperioodi lõppu? Selleks on kolm põhjendatud moodust:
PANE TÄHELE - Peale koolituse algust pole registreeringu tühistamine võimalik!

Kolite välismaale

Mõistame, et koolituse lõpetamine on raskendatud, kui peaksite Eestist alaliselt lahkuma. Seetõttu on võimalik registreering tühistada ka peale 14 päevase tühistusperioodi lõppu, kui koolitus pole veel alanud. Selleks, et antud võimalust kasutada tuleb oma olukorrast selgitada IntensivePT e-maili teel info@intensivept.ee lisades dokumendid, mis tõestavad Teie riigist lahkumist. Antud dokumendid peavad olema ametlikud dokumendid nagu näiteks: kommunaalmaksud, korteri lepingud, panga teated või uue asukohariigi valitsuse teated.

Pikaajaline haigusleht

Olete end vigastanud või olete määratud pikaajalisele haiguslehele - sellises olukorras saame Teist loomulikult aru ning tunneme kaasa. Pakume võimalust sellisel juhul oma registreeringu tühistada. Tühistamiseks tuleb saata e-mail aadressil info@intensivept ning lisada vastavad dokumendid, mis tõendavad Teie olukorda. Vajadusel võime ühendust võtta Teie arstiga, kui vajame lisatõendust.

Dokumentide ning isikuandmete võltsimine

Kui keegi teine on Teie eest end koolitusele registreerinud, kasutades Teie isikuandmeid ilma Teie nõusolekuta, pole loomulikult koolitusel osalemine kohustatud. Tühistamiseks palume saata e-mail aadressil info@intensivept.ee lisades dokumentatsioon politseirapportist, milles selgitate olukorra tõsidust. Antud dokument ei pea olema originaal - piisab sisse skanneeritud dokumendist.


Ükski ülalmainitud tingimustest ei kehti Teile, kuid soovite sellegi poolest tühistada?

Sellises olukorras tuleb Teil tasuda lepingust taganemise trahv 500 EUR ulatuses. Tasumine toimub arve alusel ning oma soovist tuleb teada anda aadressil info@intensivept.ee pealkirjaga “leppetrahv”.


Mis juhtub, kui mul puudub mõjuv põhjus, kuid otsustan sellegi poolest mitte tasuda?


Meie finantspartneriks antud olukorras on Svea Inkasso, kes võtab üle finantsnõuded tasumata jäänud arvete osas peale kolme kuulist tasumata perioodi. Sellisel juhul saadame Teile esimese kolme kuu jooksul arved ning meeldetuletused arvete tasumiseks aadressil, mida registreerimisvormis kasutasite.

Peale kolme kuulist tasumata jätmist anname Teie isikuandmed üle Svea Inkassole, kes tegeleb nõudega edasi ning peab Teiega läbirääkimisi. Sellel hetkel saate ka Svea Inkassolt ka lisainfot ning tõendusmaterjali oma nõuete olemasolu kohta. Samuti saate võimaluse oma nõuet argumenteerida ning põhjendada, miks tunnete, et Te ei ole kohustatud arveid tasuma. Seetõttu säilitage kogu kirjavahetus ning informatsioon, mis on seotud Teie koolitusele regisreerimisega.

Vastava kokkuleppe puudumise korral esitatakse Teie vastu kahjunõue ning juhtumi lahendamisega tegeleb edaspidi Harju maakohus. On soovitatav, et sellises olukorras peaksite nõu oma juristiga ega tegeleks juhtumi lahendamisega iseseisvalt.