KIRJALIKE DOKUMENTIDE VORMISTUSJUHEND


Teie koostatud treening- ning toitumiskavad on ametlikult esitatavad dokumendid, mille abil annate kliendile ülevaate Teie ettepanekutest üheskoos eesmärkideni jõuda ning progresseeruda. Teie kliendid maksavad Teie koostatud treening- ning toitumiskavade eest kõrget hinda ning on oluline, et need oleksid vormistatud korrektselt. Seda mitte ainult sisu, kuid ka disaini ning struktuuri osas. Vormistusjuhendi jälgimine ning “puhta” disainiga treeningkavad näitavad kliendile, et olete mitte ainult teadlik, vaid suudate oma mõtteid ka korrektselt edasi anda. Juba pisemadki muudatused annavad kliendile hea rahulolutunde ning selleks, et Teid oma karjääriks ette valmistada oleme koostanud selle lühikese juhendi, milles välja toodud elemente kava koostades jälgida.


TARKVARA

Tänapäeval, tänu pilvetarkvara olemasolule, pole enam ilmtingimata vajalik, et soetaksite endale eraldi tekstitöötlustarkvara. Meie soovitame kasutada Google Docs tarkvara, mis toimib täpselt nagu Word, kuid on kättesaadav interneti vahendusel. See tähendab, et korrektselt vormistatud treeningkava saate koostada erinevaid lahendusi kasutades ning selleks pole alati tarvis arvuti ligipääsu. Tänu internetipõhisele lahendusele on koostatud kavad alati kättesaadavad ning saate neid hõlpsasti jagada ka oma klientidega.

Google Docs kasutamiseks liigu https://drive.google.com veebilehele.
Logi sisse kasutades oma google kasutajanime ja parooli.
Üleval vasakul servas vajuta “New” (ehk “UUS”)
Selekteeri Google Docs > Blank Document
Mille järel avaneb veebilehitsejas Google Docs põhine tekstitarkvara rakendus.

 
Screenshot 2019-04-12 at 15.36.00.png
 

DETAILID, MIS LOEVAD

 • Õigekiri - Tegemist on Teie kvalifikatsiooni ning oskuseid peegeldava ametliku dokumendi ning treeningplaaniga. Kõik dokumendid, mida klientidele edastate peavad sisaldama korrektset õigekirja ning vältima kirjavigu. Kui kõhkled, siis kontrolli.

 • Paragrahvid - Lisaks õigekirjale tuleb jälgida, et tekst oleks jaotatud paragrahvideks ning alamlõikudeks. See muudab dokumendi sisu lihtsamini loetavaks ning jätab profesionaalse mulje. Mitte keegi ei taha lugeda kolme A4 tihedalt täis kirjutatud teksti.

 • Pealkirjad - Iga paragrahv ning eraldi teema peab olema märgistatud vastava pealkirjaga. Hea näpunäide on pealkirjad ka boldis kirjutada, et need jääksid paremini silma.

 • Lehekülgede vahetus - Veendu, et dokumendis esitatud sisu liigub sujuvalt üle ühelt leheküljelt teisele. Väldi lehekülgede vahetust olukorras, kus oluline sisu lõigatakse ära ning pool tekstist viiakse üle teisele leheküljele. Koostades näiteks kas treeningkava või toitumiskava veendu, et ühe päeva paragrahv jääks samale dokumendi leheküljele. Mõned tühikud ning reavahetused aitavad erinevad teksti elemendid viia järgmisele leheküljele ning muudavad sisu lihtsamini arusaadavaks.

 • Tabelid - Kirjutades seitsme päeva pikkust toitumiskava ning treeningkava vabas tekstis võtab see enamasti mitmeid lehekülgi ning olulised elemendid võivad jääda märkamata. Teie kliendid väärtustavad oma aega ning makstes kvaliteetse treening- ja toitumiskava eest ei taha keegi sobrada mitmeid lehekülgi järjepidevat teksti. Korduvkasutatavad elemendid nagu treeningkava splitid päevade lõikes peaksid olema koostatud tabeli vormis.

 • Kirjafont - Meie soovitus on valida kindel kirjafont ning seda kasutada järjepidevalt. Parimad on klassikalised fondid nagu Arial ning Times New Roman. Kui soovid tekstis erinevaid elemente rõhutada, kasuta selleks kas kaldkirja või boldi. Samuti soovitame olulised pealkirjad märkida suurema kirjasuurusega.


DETAILID, MIS AITAVAD ERISTUDA

 • Pealeht - Pealehe lisamine treeningkava algusesse on küll pisike muudatus, kuid annab dokumendile profesionaalsema välimuse. Pealeht ei pea olema keerukalt disainitud. Selle asemel on soovitatav kasutada minimalistliku lahendust, mille puhul kirjutate kava pealehele järgmised elemendid: Dokumendi pealkiri; Treeneri nimi; Treeneri kontaktandmed; Treenitava nimi; Kava koostamise kuupäev.

 • Sisukord - Põhjalikumalt ning detailsemalt koostatud kava võib teinekord olla mitmeid lehekülgi pikk. Pole haruldane olukord, kus treeneritena koostate detailse progressioonikava, mille pikkuseks on 10-20 lehekülge. Sellisel puhul tuleb dokumendi lugemise ajal kasuks, kui leheküljed on nummerdatud ning dokumendis on olemas ka sisukord, millele viidates on korrektset paragrahvi hõlpsam leida.

 • Pildid - Ilma piltiteda 20 leheküljeline dokument tundub elutu. Nagu vanasõnagi ütleb, siis üks pilt ütleb tuhat sõna ning oma kavades pilte kasutades näevad need välja profesionaalsemad ning paremini loetavad. Piltideks võib olla kas toidukorra pilt koos toitumiskavaga või miks ka mitte vastava harjutuse visuaalne näidis. Piltide lisamiseks google Docs keskkonnas vali ülevalt menüüribalt “insert” ning selekteeri “picture”.

 • Näpunäited ning märkused - Teadlik, sisutihe ning eesmärgipärane tekst on küll hea, kuid pisikesed näpunäited ning märkused aitavad kliendil veelgi paremini kavaga töötada. Näpunäideteks võib olla näiteks toitumiskava puhul “Kui nälg kipub eriti peale tulema, siis tervislik alternatiivne vahepala oleks….” või treeningkava puhul “Veendu, et harjutused sooritatakse korrektse tehnikaga” või üleüldiste näpunäidete puhul “Jäta meelde, et uni on oluline. Vähemalt 8 tundi und tagab parema arengu ning taastab keha sooritusvõimet.”

 • Hüperlingid - Alati pole oluline, et kõik harjutuste sooritustehnikad ning näited saavad dokumendi siseselt kirjeldatud. Kui kasutate treeningkavas harjutusi, mis on suure tõenäosusega kliendile midagi uut, siis lihtne youtube lingi lisamine harjutuse sooritustehnikale või näitele aitab kliendil sisu paremini mõista ning väldib üleliigseid küsimusi. Sama kehtib ka elementide puhul, mille juures tahate veenduda, et klient saaks enne treeninguid sooritustehnikaga tutvuda.


Salvesta dokument PDF formaadis - see on formaat mis on kõige lihtsamini loetav ning kõigile kättesaadav. Peale salvestamist saada kava kliendile või prindi see välja ning köida ühtseks dokumendiks.

 
Screenshot 2019-04-12 at 15.37.28.png
 

Oledki valmis oma koostatud kava kliendiga jagama!
HÄSTI TEHTUD!